070 3994679 info@hvldenhaag.com
Peilstraat 23, 2516 RE Den Haag
HVL Logo met subscript

Bestuur bij Molen

De Hindoestaanse Vereniging Laakkwartier Noord behartigt sinds 1981 de belangen van de bewoners van de wijk Laakkwartier Noord.

Onze belangen en doelstellingen:

  1. Het behouden en versterken van Hindoestaanse identiteit – culturele normen en waarden in de Nederlandse samenleving;
  2. Vertegenwoordigen van Hindoestaanse bevolkingsgroep van diverse geloofsovertuigingen o.a. hindoes, moslims en christenen;
  3. Positieverbetering van de Surinaamse Hindoestanen op het gebied van cultuur, arbeidsmarkt en onderwijs;
  4. Vervullen van een brugfunctie participatie en integratie binnen en buiten de eigen groep in de wijk door solidariteit in de wijk;
  5. Vermindering van negatieve (vooroordelen) aspecten uit de Hindoestaanse cultuur bv. sociale controle, manai ka bolie (wat zullen mensen zeggen), hoog percentage suïcide;
  6. Emancipatie in de positieverbetering van vrouwen door kansen te creëren, ontwikkelen en netwerken;
  7. Kwetsbare jongeren tot 18 jaar helpen met het verder ontwikkelen van communicatievaardigheden, problemen met ouders en doorverwijzen naar diverse instanties;
  8. Isolement doorbreken door permanent maatschappelijk en culturele activiteiten te organiseren in de wijk;
  9. Verbetering van sociale contacten door de ontmoetingen met wijkbewoners om zo ook HVL zichtbaar en toegankelijk te zijn.

Kortom, het is een organisatie die bereid is haar nek uit te steken voor de belangen van de doelgroep maar ook bereid is moeilijke onderwerpen binnen de eigen gemeenschap aan de orde te stellen. Ook vervult de organisatie een duidelijke brugfunctie naar andere inwoners van Laakkwartier Noord. Om dit doel te bereiken worden verschillende activiteiten georganiseerd en voorlichting gegeven aan de doelgroep. Mensen komen bij de HVL met vragen over bijvoorbeeld hun uitkering, sollicitatietips of maatschappelijk problemen.  Dan heeft de HVL een doorverwijsfunctie naar bijvoorbeeld welzijn, zorg of woningbouwverenigingen. Het bieden van een luisterend oor is hierin erg belangrijk

De geschiedenis van HVL begint in december 1981
Download hier het complete verhaal Geschiedenis HVL 1981- heden